Kwaliteit, Veiligheid en Duurzaamheid

Met name het begrip kwaliteitszorg is de laatste jaren omgeven door het certificeren van processen. Schilderwerken de Boer Obdam zorgt dat, met name op het gebied van kwaliteit, de wensen van de klant tot een duurzaam product worden gerealiseerd.

Schilderwerken De Boer is lid van OnderhoudNL (merknaam van Fosag), een ondernemersorganisatie in de schildersbranche.                                                                                                                                                                                                                                                              OnderhoudNL is een professionele, krachtige organisatie die zich inzet voor een betere  positie van de branche en een maatschappelijke erkenning die economisch en sociaal  van belang is.

 

Wij zijn in het bezit van een Erkenningscertificaat, dat wil zeggen dat wij werken volgens de kwaliteitsnormen van de AF-Erkenningsregeling.

Aan deze regeling kunnen alleen bedrijven deelnemen die in het bezit zijn van alle vak- en  bedrijfstechnische diploma's.

Isoleert u een woning? En is het doel hiervan dat de woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de arbeidskosten voor het plaatsen van isolerende beglazing bij woningen ouder dan 2 jaar onder het 6%-tarief.

Afbeeldingsresultaat voor 6% btw

Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het plaatsen van isolatieglas valt binnen de subsidieregeling. Naast het opstellen van een passende offerte helpen wij u mee om het subsidie aanvraagformulier in te vullen.

Via onderstaande link kunt de subsidie aanvragen

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis

 

 

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen.                                                                    

Bedrijven krijgen dit certificaat als hun medewerkers onder meer voldoende kennis hebben van veiligheid, gezondheid en milieu. Al onze medewerkers zijn VCA gediplomeerd.

Schilderwerken De Boer schenkt veel aandacht aan het opleiden van nieuwe schilders en is dan ook een Erkend leerbedrijf.

Certificaat

CO2 Prestatieladder

Het verminderen van het energieverbruik is een van de speerpunten die ons allen bezighoudt. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is hier direct aan gekoppeld. Om de belasting op het milieu te verminderen is er gezocht naar reductiemaatregelen in de techniek en in de werkwijzen binnen Schilderwerken De Boer Obdam B.V.

Schilderwerken De Boer Obdam rapporteert vanaf 2014 wat de uitstoot van broeikasgassen is geweest als gevolg van haar werkzaamheden. Vanuit de nulmeting (referentiejaar 2014) worden de genomen maatregelen en prestaties meetbaar gemaakt. Hiermee wil Schilderwerken De Boer Obdam inspelen op de signalen uit de markt en om samen te werken aan een vermindering in CO2 uitstoot.

Schilderwerken De Boer Obdam zal halfjaarlijks haar energiebeleid, CO2 footprint en kwantitatieve reductiedoelstelling in- en extern communiceren.

Schilderwerken De Boer Obdam B.V. stelt zich tot doel om in 2020 minimaal 25% CO2-reductie te willen behalen ten opzichte van 2014. Dit willen we op een gestructureerde en beheerste wijze uitvoeren en hebben daarvoor een energiemanagement actieplan opgesteld conform NEN-EN ISO 50001.

Schilderwerken De Boer Obdam is deelnemer van de Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Ons bedrijf profiel is te bekijken op de website www.skao.nl.

 A. Inzicht

- Emissie Inventaris 2014

- Emissie Inventaris 2015

- Emissie Inventaris 2016 Q1+Q2 (januari t/m juni)

- Emissie Inventaris 2016 Q3+Q4 (juli t/m december)

- Emissie Inventaris 2017 Q1+Q2 (januari t/m juni)

- Emissie Inventaris 2017 Q3+Q4 (juli t/m december)

- Emissie Inventaris 2018 Q1+Q2 (januari t/m juni)

- Emissie Inventaris 2018 Q3+Q4 (juli t/m december)

B. Reductie

- Energiemanagement actieplan

C. Communicatie

- Communicatieplan

D. Participatie

- Overzicht actieve deelname initiatieven

Innovatiedag Woonwaard