Certificaat

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken.

Schilderwerken De Boer Obdam is VCA** gecertificeerd, al onze medewerkers zijn VCA gediplomeerd en hebben voldoende kennis van veiligheid, gezondheid en milieu.

Certificaat

Met het ISO9001 certificaat tonen wij aan dat ons bedrijf voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het doel van het kwaliteitsmanagementsysteem is om continu te verbeteren, risico's te beheersen en alle processen te optimaliseren om zo de tevredenheid van de klant te verhogen.

 

Certificaat

CO2 Prestatieladder

Het verminderen van het energieverbruik is een van de speerpunten die ons allen bezighoudt. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is hier direct aan gekoppeld. Om de belasting op het milieu te verminderen is er gezocht naar reductiemaatregelen in de techniek en in de werkwijzen binnen Schilderwerken De Boer Obdam B.V.

Schilderwerken De Boer Obdam rapporteert vanaf 2014 wat de uitstoot van broeikasgassen is geweest als gevolg van haar werkzaamheden. Vanuit de nulmeting (referentiejaar 2014) worden de genomen maatregelen en prestaties meetbaar gemaakt. Hiermee wil Schilderwerken De Boer Obdam inspelen op de signalen uit de markt en om samen te werken aan een vermindering in CO2 uitstoot.

Schilderwerken De Boer Obdam zal halfjaarlijks haar energiebeleid, CO2 footprint en kwantitatieve reductiedoelstelling in- en extern communiceren.

Schilderwerken De Boer Obdam B.V. stelt zich tot doel om in 2020 minimaal 25% CO2-reductie te willen behalen ten opzichte van 2014. Dit willen we op een gestructureerde en beheerste wijze uitvoeren en hebben daarvoor een energiemanagement actieplan opgesteld conform NEN-EN ISO 50001.

Schilderwerken De Boer Obdam is deelnemer van de Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Ons bedrijfsprofiel is te bekijken op de website www.skao.nl.

 A. Inzicht

B. Reductie

C. Communicatie

D. Participatie

Schilderwerken De Boer is lid van OnderhoudNL (merknaam van Fosag), een ondernemersorganisatie in de schildersbranche.                                                                                                                                                 

OnderhoudNL is een professionele, krachtige organisatie die zich inzet voor een betere  positie van de branche en een maatschappelijke erkenning die economisch en sociaal  van belang is.

Wij zijn in het bezit van een Erkenningscertificaat, dat wil zeggen dat wij werken volgens de kwaliteitsnormen van de AF-Erkenningsregeling.

Aan deze regeling kunnen alleen bedrijven deelnemen die in het bezit zijn van alle vak- en  bedrijfstechnische diploma's.

Schilderwerken De Boer Obdam schenkt veel aandacht aan het opleiden van nieuwe schilders en is dan ook een Erkend leerbedrijf. Onze gediplomeerde leermeesters begeleiden de leerling schilders en glaszetters met veel enthousiasme en vakkennis.